35,5 mln złotych na zajęcia pozalekcyjne w szkołach

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, warsztaty i kółka zainteresowań – to tylko niektóre z wielu aktywności, które dolnośląskie szkoły podstawowe będą mogły sfinansować dzięki nowemu konkursowi zorganizowanemu przez samorząd województwa. Suma dofinansowania projektu ze środków unijnych sięga 35,5 miliona złotych.

Pandemia koronawirusa to trudny czas dla uczniów szkół – zwłaszcza tych najmłodszych. Dlatego też chcemy wesprzeć dzieci i nauczycieli dolnośląskich szkół podstawowych, zmniejszając negatywne skutki wywołane pandemią. Niezwykle cieszy mnie duże zainteresowanie naszym konkursem. Na dofinansowanie projektów pierwotnie przeznaczyliśmy ponad 24,5 mln złotych, jednak ze względu na dużą liczbę wniosków, która otrzymała pozytywną ocenę merytoryczną zadecydowaliśmy o zwiększeniu dofinansowania o ponad 10 mln zł. – mówi marszałek Cezary Przybylski.

W projektach rekomendowanych do dofinansowania znalazły się m.in. warsztaty na Uniwersytecie Wrocławskim i Politechnice Wrocławskiej, wyjazdy edukacyjne do ogrodu botanicznego i zoologicznego, wyjazdy do pasiek, Hydropolis, ExploraParku – parku nauki i techniki w Wałbrzychu, teatrów, Ekomuzeum Cysterskiego w Lubiążu, Kotliny Kłodzkiej, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.


Wałbrzych również z dotacją
Gmina Wałbrzych – miasto na prawach powiatu również otrzymała wsparcie na zadania pod nazwą „Uczymy, wspieramy, pomagamy – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych” oraz „W szkole uczę się, poznaję, rozwijam – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów zespołów szkolno – przedszkolnych w Wałbrzychu” – Gmina Wałbrzych – miasto na prawach powiatu, odpowiednio w kwotach 445 825,95 złotych i 446 166,50 złotych.


UMWD/PAS
Fot. UMWD

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.