Bezpieczni na drodze

W roku szkolnym 2021/2022 w Świetlicach Środowiskowych w Boguszowie-Gorcach przy współpracy Komisariatu Policji w Boguszowie-Gorcach został zrealizowany program profilaktyczny pn. „BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE”.


Celem programu było kształtowanie postaw i nawyków zapewniających bezpieczeństwo dzieci jako uczestników ruchu drogowego oraz umiejętności odpowiedniego zachowania w różnych sytuacjach, jakie napotyka dziecko w czasie drogi do szkoły, na świetlicę i do domu.
Program został zapoczątkowany warsztatami z policjantami, w czasie których wychowankowie świetlic zdobywali wiedzę z zakresu zasad prawidłowego i bezpiecznego poruszania się przez pieszych po drogach oraz zasad postępowania w sytuacji wypadku drogowego z udziałem pieszych.
Zdobyte wiadomości były utrwalane w trakcie kolejnych miesięcy w czasie konkursów wiedzy z przepisów ruchu drogowego, zabaw oraz przez realizowanie twórczości plastycznej.

Red.
źródło i fot. boguszow-gorce.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.