Cezary Przybylski o porozumieniu w sprawie Turowa

W związku ze sprawą otrzymaliśmy komentarz Marszałka Województwa Dolnośląskiego, który prezentujemy poniżej.

To sukces międzyrządowych negocjacji, w których wraz z hetmanem Kraju Libereckiego Martinem Putą reprezentowaliśmy stronę samorządową. Rozmowy obu rządów rozpoczęło spotkanie polsko-czeskiej grupy roboczej w Libercu, które zorganizowaliśmy wspólnie z hetmanem Martinem Putą i które było podstawą dla prac rządowych zespołów eksperckich. Rozmowy trwały od końca maja 2021 roku i objęły wiele spotkań zarówno w Polsce, jak i Republice Czeskiej – m.in. w Kopalni Turów, w Pradze, Warszawie, Libercu i Hradku nad Nysą.

Podpisane dzisiaj porozumienie jest dowodem na to, że partnerskie podejście i dialog są kluczem do wypracowania konsensusu, satysfakcjonującego obie strony. Naszym najistotniejszym celem była obrona tysięcy miejsc pracy w Kopalni i Elektrowni Turów, a tym samym – w całej zachodniej części Dolnego Śląska. Dobro mieszkańców regionu jest dla mnie najważniejsze.

Dziękuję Premierowi RP Mateuszowi Morawieckiemu i Premierowi Czech Petrowi Fiali, minister Annie Moskwie, ministrowi Michałowi Kurtyce oraz całej delegacji polskiej za konsekwentnie prowadzony dialog, który umożliwił podpisanie porozumienia. W szczególny sposób dziękuję mojemu Przyjacielowi hetmanowi Martinowi Pucie za otwartość i dobrą wolę, aby wspólnie wyjść z kryzysu, jaki wywołała decyzja unijnego Trybunału Sprawiedliwości.

Cezary Przybylski

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Premierzy Polski i Czech podpisali ostateczne porozumienie kończące spór w sprawie Kopalni Turów. Na mocy tego porozumienia Polska i PGE wypłaci Republice Czeskiej oraz Krajowi Libereckiemu łącznie 45 mln euro.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *