Dodatek węglowy – gdzie i kiedy złożyć wniosek?

 

Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Dodatek węglowy to 3000 zł jednorazowego wsparcia dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem uzyskania dodatku węglowego będzie jednak posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Jego przyznanie nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. Dodatek będzie przysługiwał osobom, które nie skorzystały z wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jakim była możliwość zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę. Wnioski o wypłatę dodatku będzie można składać do 30 listopada 2022 r., na piśmie lub drogą elektroniczną. Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Dodatek będzie wypłacany w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Gdzie złożyć wniosek?

Wałbrzych


Główny punkt przyjęć wniosków na dodatek węglowy dla mieszkańców Wałbrzycha znajduje się przy ulicy Limanowskiego 9, (parter, pok. 4) i jest czynny w: ➡️ poniedziałek, środę i czwartek w godzinach od 8.00 – 15.00, ➡️wtorek w godzinach od 8.00 – 16.00, ➡️ piątek w godzinach od 8.00 – 14.00.

Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu oraz w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta (ul. Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wałbrzych).

Świdnica

Wnioski o dodatek węglowy – podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego, można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Franciszkańska 7, pokój nr 2.

Głuszyca
Wnioski są do pobrania w Urzędzie Miejskim w Głuszycy lub ze strony Biuletynu Informacji Publicznej. Wypełniony dokument składa się w Biurze Podawczym (pok. nr 2, parter) lub za pośrednictwem platformy ePUAP do 30 listopada 2022 r.

Świebodzice
Wnioski będzie można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Świdnicka 7.

Walim
Informujemy, iż na terenie gminy Walim nowe zadanie – w zakresie obsługi dodatku węglowego, będzie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu przy ulicy Długiej 8.

Prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej www.opswalim.pl, gdzie poinformujemy Państwa o możliwości i terminie rozpoczęcia przyjmowania wniosków.

Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada.

Pracownicy odpowiedzialni za realizację zadania z ramienia OPS to Pani Barbara Dobroć oraz Pani Alicja Rosicka, tel. 74/8457650

Jedlina-Zdrój
W związku powyższym  informujemy, że wniosek można pobrać z Biurze Obsługi Klienta Urzędu  Miasta lub z poniższego linku. https://jedlinazdroj.eu/

https://bip.jedlinazdroj.eu/artykuly/108/ogloszenia-i-wiadomosci

Mieroszów
Najważniejsze informacje dla Mieszkańców:

1. Postępowania dotyczące przyznawania dodatku węglowego będą prowadzone w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieroszowie ul Żeromskiego 32 58-350 Mieroszów – telefon 74 84 58 262

2. Wnioski wg wzoru wskazanego w Rozporządzeniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 roku (poz 1712) będą przyjmowane i rozpatrywane w OPS Mieroszów, natomiast składać wnioski można w:

* OPS Mieroszów – pokój nr 4

* BOK Urząd Miejski w Mieroszowie – pokój nr 1

* lub skrzynka ePUAP: /OPSmieroszow/SkrytkaESP

Stare Bogaczowice
Dodatek węglowy przysługuje w wysokości 3000,00 zł jednorazowo, a wniosek o wypłatę będzie można złożyć do 30 listopada bieżącego roku. Wnioski będą przyjmowane w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego. W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 74 8452 286 lub 74 8452 730 w godzinach od 08:00 do 14:00.

Boduszów- Gorce
W Gminie Boguszów-Gorce wypłata dodatków węglowych będzie realizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej. O dostępności wniosków w wersji papierowej oraz godzinach przyjęć Interesantów poinformujemy Państwa wkrótce – oczekujemy na publikację dokumentów.

Czarny Bór
Wnioski o dodatek węglowy możecie Państwo składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnym Borze. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 74 845 03 67.

Szczawno-Zdrój
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnie Zdroju

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *