Dzielnicowy w szkole

Dzielnicowy z Boguszowa-Gorc w minionym tygodniu odwodził uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 5. Podczas spotkania policjant zapoznał uczestników spotkania z zasadami bezpiecznego zachowania podczas pobytu w domu, w szkole, na ulicy. Dodatkowo policjant poruszył zagadnienia związane z cyberprzemocą i cyberprzestępczością. Poruszone zostały również zagadnienia z zakresu stalkingu i zagrożeń płynących z sieci internetowej.

Dzielnicowy podczas spotkania z uczniami klas 3. Szkoły Podstawowej nr 5 w Boguszowie-Gorcach poruszył tematykę bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, omówił korzyści wynikające z noszenia odblasków oraz wytłumaczył jak należy zachować się, gdy zaczepia nas obca osoba. W trakcie rozmowy z dziećmi przypomniał zagadnienia bezpiecznego poruszania się po drogach poza terenem szkoły. Zwrócił też szczególną uwagę na zagrożenia wynikające z nieodpowiedniego korzystania z telefonu komórkowego oraz słuchawek, podczas poruszania się na drodze. Omówił również tematy kulturalnego i koleżeńskiego zachowania w szkole oraz okazywania szacunku rówieśnikom, nauczycielom oraz osobom starszym.
Mundurowy przybliżył również uczniom zjawisko cyberprzemocy, na które można być narażonym korzystając z komunikatorów internetowych, forów dyskusyjnych czy nawet poczty elektronicznej. Policjant dokładnie omówił rodzaje przestępstw popełnianych przy użyciu Internetu np. zamieszczanie kompromitujących i poniżających wpisów, zniekształcanych wizerunków osób itp. Policjant przestrzegał przed zawieraniem nowych znajomości w sieci oraz podawaniem swoich danych osobowych. W trakcie spotkania uczniowie obejrzeli tez krótkie filmy dotyczące tego zjawiska i konsekwencji nierozważnego korzystania ze środków elektronicznych.
Pamiętajmy, że zjawisko cyberprzemocy, które na pozór wygląda niewinne, może wyrządzić ogromne szkody. Przemoc ta jest szczególnie dotkliwa, ponieważ kompromitujące materiały takie jak: ukradkiem zrobione zdjęcia czy nagrane telefonem komórkowym filmiki, docierają za pomocą sieci w krótkim czasie do wielu osób. Jeśli cyberprzemocą zostanie dotknięta osoba wrażliwa, może to spowodować u niej głębokie traumy psychiczne. W skrajnych przypadkach dochodzi nawet do samobójstw.

red.

źródło i fot. walbrzych.policja.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *