Głuszyca z kolejną dotacją

24 marca 2022 roku radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przegłosowali projekt uchwały przyznającej dotacje jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów. Obecna suma wsparcia przekracza 22 miliony złotych.

Warto wspomnieć, że gmina Głuszyca znalazła się na liście gmin wnioskujących o przyznanie dotacji. Spośród trzech złożonych przez gminę wniosków wybrano jeden dotyczący remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Grzmiąca. Najważniejsze jest to, że działania te wpłyną znacząco na poprawę bezpieczeństwa i komfortu funkcjonowania mieszkańców. Maksymalna kwota dotacji zadania wynosić będzie ponad 89 tysięcy złotych.
Red.
Źródło i fot. gluzyca.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *