II Edycja „Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP”

Konkurs organizowany jest z inicjatywy Małżonki Prezydenta RP. W ramach dwuetapowego wydarzenia wyłonione zostaną najlepsze w Polsce Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność polega m.in. na podtrzymywaniu i utrwalaniu rodzimego folkloru, tradycji i obyczajów regionalnych, wychowywaniu młodego pokolenia w poszanowaniu tradycyjnych wartości, wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości kobiet czy pielęgnowaniu historii otoczenia.

Udział w konkursie pozwoli na zaprezentowanie i przybliżenie aktywnej działalności, osiągnięć oraz potencjału Kół Gospodyń Wiejskich.


Do pobrania:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *