Język polski dla uchodźców

Samorząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do udziału w bezpłatnym kursie języka polskiego dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022r. Zajęcia odbywać się będą w Legnicy, Wrocławiu, Lubinie, Jaworze i innych wybranych miastach Dolnego Śląska. Realizatorem kursów jest Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy. Zajęcia są skierowane do osób bez znajomości języka polskiego (dorosłych lub młodzieży w wieku szkolnym).

Kursy języka polskiego będą odbywać się w różnych częściach naszego województwa. Miejsca realizacji będą uzależnione od zapotrzebowania i liczby zgłoszeń. Chcemy, aby dzięki tym zajęciom osoby, które przyjechały do naszego kraju łatwiej odnalazły się w tej nowej, jakże trudnej dla nich rzeczywistości mówi Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Obecnie trwają zapisy na kurs. Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem. W ciągu zaledwie trzech dni na kurs zgłosiło się ponad 120 osób.  Pierwsze zajęcia mają się odbyć już w przyszłym tygodniu. 

Jeden moduł kursu obejmuje 60 godzin. Program uwzględnia następujące obszary kształcenia: człowiek, rodzina, życie codzienne, sposoby spędzania wolnego czasu, mieszkanie, miejsca, środki transportu, praca, edukacja, żywienie, zakupy i usługi, zdrowie i higiena osobista, środowisko naturalne. Tematy mogą być modyfikowane, poszerzane np. ze względu na potrzeby uczących się i ich zainteresowania. Program nauczania uwzględnia także zagadnienia fonologiczne, gramatyczno-syntaktyczne, stylistyczne i funkcjonalne.

Kurs ma umożliwić uczącym się osiągnięcie biegłości językowej na poziomie A1, dzięki czemu osoby będą mogły porozumiewać się na poziomie podstawowym w mowie i w piśmie z użytkownikami języka polskiego w różnych sferach życia.

Nasza jednostka realizuje kursy języka polskiego dla osób o statusie uchodźczym w ramach jej celów statutowych. Stanowi to odpowiedź Samorządu Województwa Dolnośląskiego na duże zapotrzebowanie w tym obszarze i pozwoli przyszłym uczestniczkom i uczestnikom zajęć odnaleźć się w obcej dla nich rzeczywistości. Z tego też powodu, oprócz nauki języka, program nauczania obejmuje obszerny komponent interkulturowy, dzięki któremu będą oni mogli poznać normy społeczne i zwyczaje panujące w PolsceTomasz Szczytyński Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy.


  • Więcej informacji na temat bezpłatnych kursów można uzyskać pod numerem telefonu 507 703 212 (pon. – pt. w godz. 8.00 – 15.00).
  • Formularz zgłoszeniowy: http://centrumzamek.pl/karta-zgloszenia-na-kurs-jezyka…/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.