Ponad 600 tysięcy dla seniorów

Warsztaty, gry i zabawy, ciekawe zajęcia sportowe, imprezy okolicznościowe – to wszystko możliwe i dostępne jest dla osób starszych, dzięki zaangażowaniu miasta Świdnica i dotacjom z programu rządowego „SENIOR+”. Miasto pozyskało ponad 600 tysięcy złotych.

Warto wspomnieć, że w ramach konkursu świdnickie placówki złożyły trzy oferty. Dofinansowanie na bieżące działanie otrzymał Dzienny Dom Senior+ w wysokości 505 440 złotych oraz Klub Senior+ działający przy ulicy Malinowej 2 i Klub Senior+, który rozpocznie w tym roku działalność przy ulicy M. Kozara-Słobódzkiego 19, po 58 320 złote. Celem programu jest zapewnienie wsparcia seniorom, nieaktywnym zawodowo, w wieku powyżej 60 lat, poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. Świdnicki Klub Senior+ przy ulicy Malinowej dysponuje 30 miejscami dla seniorów, Dzienny Dom Senior+ – 130. Z kolei Klub Senior+ na Osiedlu Młodych będzie przeznaczony dla 60 świdniczan. W tegorocznej edycji konkursu w województwie dolnośląskim dotacje przyznano 57 klubom i domom seniora prowadzonym przez samorządy. W powiecie świdnickim otrzymały je także Świebodzice i Strzegom.

Red.

Źródło i fot. um.swidnica.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.