Rozbiorą dawną twierdzę

Przypominamy, że w Świdnicy pod koniec listopada ubiegłego roku na remontowanym odcinku alei Niepodległości odkopano fundamenty dawnej twierdzy, które kolidują z budową kanalizacji deszczowej. Jednak po konsultacji z konserwatorem zabytków i analizie różnych wariantów ominięcia historycznych pozostałości, ostatecznie podjęto decyzję o rozebraniu fragmentów twierdzy.

Sprawa remontu alei Niepodległości w Świdnicy nie należy do prostych inwestycji drogowych. Wszystko, ze względu na pozostałości bastionu i budynku wojskowego, które są wpisane na listę zabytków, a które zostały odkryte podczas prac budowlanych. Teraz konieczne jest wydanie decyzji na rozbiórkę przez konserwatora zabytków, a następnie otrzymanie pozwolenia na rozbiórkę przez wojewodę dolnośląskiego. Dlatego pod koniec grudnia zawarto umowę z firmą Art – Bud na przygotowanie materiałów dla konserwatora zabytków oraz sporządzenie projektu rozbiórki fundamentów dla wojewody. Przewiduje się, że cała procedura może potrwać kilka tygodni.


Warto przypomnieć, że w ramach I etapu remontu alei Niepodległości przebudowana zostanie jezdnia, chodniki i oświetlenie drogowe. Z kolei na wysokości skweru znajdującego się między aleją Niepodległości a ulicą Garbarską zostanie wybudowana zatoka przystankowa, a także wzdłuż alei utworzone zostanie dwadzieścia miejsc parkingowych. Ponadto trakt komunikacyjny wyposażony zostanie w nową, kanalizację deszczową, a także ciąg pieszo-rowerowy oraz zatokę postojową, a istniejąca konstrukcja jezdni zostanie wzmocniona i zamieniona na asfaltobetonową. Warto również wspomnieć, że równocześnie wykonywane będą prace renowacyjne przy murze obronnym, podczas których wymienione zostaną uszkodzone elementy balustrady i odnowione spoinowanie powierzchni muru. Całość przebudowy zaplanowanej w tym etapie będzie kosztować będzie ponad 5 milionów 800 tysięcy złotych. I etap przebudowy al. Niepodległości ma zostać zakończony do 31 maja 2022 roku.


Red.
Fot. um.swidnica.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *