Umowa dla Głuszycy podpisana

W dniu 22 marca 2022 roku Burmistrz Głuszycy Roman Głód odebrał z rąk Zastępcy Dyrektora Wydziału Obszarów Wiejskich UMWD Tomasza Gajewczyka umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pod nazwą. „Sowiogórska przestrzeń aktywności w Głuszycy – modernizacja boiska sportowego przy ulicy Dolnej”, podpisaną przez Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Grzegorza Macko i Zastępcę Dyrektora Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Pawła Czyszczonia.

Zakres prac związanych z modernizacją boiska przy ul. Dolnej obejmuje demontaż dotychczasowej bramy, furtki i 8 rzędów siedzisk, montaż nowych systemowych siedzisk stadionowych wykonanych z materiałów polimerowych, budowę bieżni 4-torowej prostej o długości 80 metrów z nawierzchni poliuretanowej oraz montaż nowej wjazdowej przesuwanej manualnie bramy stadionowej i furtki wejściowej.

– Zawarcie umowy ma pomóc w powstaniu nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w centrum Głuszycy, wykorzystując przy tym walory kulturowe, przyrodnicze i historyczne obszaru Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwa Sowiogórskiego”. Mamy nadzieję, że realizacja tego zadania przyczyni się do rozpropagowania i zainteresowania dzieci oraz młodzież aktywną formą spędzania czasu, poprzez np. granie w piłkę nożną lub uprawianie lekkoatletyki, w tym biegów. Dodatkowo chcemy zadbać o środowisko naturalne. W tym celu obok budynku socjalnego zamontujemy zbiornik na wodę deszczową, która będzie służyła do nawadniania płyty boiska – informuje Burmistrz Głuszycy Roman Głód.

Gmina Głuszyca na realizację celu otrzymała pomoc w wysokości 142 426,00 złotych. Zadanie dofinansowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Środki pozyskane zostały za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Sowiogórskie.

Red.

źródło i fot. www.gluszyca.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *