Wałbrzych szanuje

Akcja społeczna „Wałbrzych szanuje” to apel Wałbrzyskiej Rady Kobiet o niestosowaniu mowy nienawiści w przestrzeni publicznej, który został przyjęty przez Radę Miasta Wałbrzycha. Nasilające się ostatnio w przestrzeni publicznej coraz powszechniejsze objawy nienawiści prowadzące do wykluczenia oraz podziałów sprawiły, iż Wałbrzyska Rada Kobiet zdecydowała się na realizację akcji społecznej właśnie pod nazwą „Wałbrzych szanuje”.

Przedstawicielki rady w trakcie ostatniego posiedzenia rady miejskiej zwróciły radnym uwagę, że pod dachami Wałbrzycha mieszkają tysiące ludzi zróżnicowanych na wielu płaszczyznach i w wielu wymiarach. – Naszymi sąsiadami są przecież m.in. osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, osoby innych wyznań, innej narodowości, osoby nieheteronormatywne, niebinarne, osoby poczęte dzięki metodzie in-vitro i wiele, wiele innych – informują inicjatorki akcji. Zwrócono uwagę, iż nierzadko tuż za ścianą mieszkają ludzie o odmiennym statusie majątkowym, mający inne niż nasz światopogląd czy poglądy polityczne. Dlatego też członkinie rady kobiet nie wyrażają zgody na to, aby dyskryminować kogoś tylko dlatego, że w jakikolwiek sposób się od nas różni. W związku z powyższym zaapelowały do mieszkańców Wałbrzycha, jak i do wszystkich instytucji miejskich, organizacji społecznych i pozarządowych oraz firm działających na terenie naszego miasta o wsparcie akcji #Wałbrzychszanuje realnymi działaniami.
27 września podczas sesji Rady Miejskiej przewodnicząca Marta Sikora wraz z wiceprzewodniczącą Karoliną Rduch przedstawiły radnym apel o nieszerzeniu mowy nienawiści na terenie miasta oraz założenia kampanii społecznej #Wałbrzychszanuje. Celem zainicjowanych działań ma być niestosowanie mowy nienawiści, która jest nadal obecna w społeczeństwie i w przestrzeni internetowej. Przedstawicielki rady wymieniły takie przykłady jak wszechobecny hejt wśród młodzieży szkolnej, obojętność wobec osób starszych czy brak szacunku w stosunku do uchodźców oraz osób nieheteronormatywnych. Projekt zwraca uwagę na ten problem i przeciwstawia się temu zjawisku różnymi działaniami. Jednym z celów inicjatywy jest edukacja i podnoszenie społecznej świadomości oraz zaangażowanie do podejmowania działań i reagowania w poszczególnych sytuacjach. Celem ostatecznym jest stworzenie inkluzywnego miasta dającego wszystkim równe szanse. Działania jakie zostaną podjęte w ramach projektu to szeroko zakrojona promocja kampanii, współpraca z instytucjami publicznymi na terenie Wałbrzycha oraz mieszkańcami i radnymi.
Red.
Źródło i fot. um.walbrzych.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *