Warto pomagać

Program realizowany jest w ramach współpracy pomiędzy Gminą Miasto Świdnica a Powiatowym Urzędem Pracy w Świdnicy. Jest to jedna z form przeciwdziałania całkowitemu wykluczeniu z rynku pracy oraz łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia. Prace zlecone będą przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy oraz Urząd Miejski. Zatrudnione osoby będą porządkować tereny zielone, wykonywać prace gospodarcze w miejscach użytku publicznego, czyli m.in. na przystankach autobusowych czy chodnikach.

W ramach programu 18 osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń opieki i wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy, od marca do końca listopada znajdzie zatrudnienie w ramach prac społecznie użytecznych. Łączna kwota świadczeń pieniężnych w tym okresie wyniesie ponad 60 tys. zł. Przez ten czas bezrobotni przepracują prawie 7000 godzin. Prace te wykonywane będą w wymiarze 10 godzin w tygodniu, w miejscu zamieszkania, bądź pobytu osoby bezrobotnej. Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne zachowują status osoby bezrobotnej, gdyż między podmiotem, w którym są organizowane prace, a osobą bezrobotną nie nawiązuje się żaden stosunek pracy.

Prace społecznie użyteczne stworzyć mają możliwości ewentualnego powrotu na rynek pracy osobom długotrwale bezrobotnym. Celem tej formy zatrudnienia jest wsparcie i aktywizacja naszych mieszkańców, a także pomoc materialna. Uczestnicy programu mają bowiem możliwość uzyskania świadczenia, które dostarczy im dodatkowego źródła utrzymania. Możliwość podjęcia jakiejkolwiek formy zatrudnienia działa często mobilizująco na osoby bezrobotne, gdyż pokazuje im, że istnieje szansa na zmianę ich życia – podkreśla Krystian Werecki, dyrektor Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Warto wspomnieć, że w 2021 roku miasto odebrało 22,26 ton odpadów powstałych z dzikich wysypisk śmieci. Osoby zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych będą m.in. porządkować takie tereny. – Jeżeli wiedzą Państwo, gdzie w naszym mieście znajdują się dzikie wysypiska, to prosimy o ich zgłaszanie do Wydziału Gospodarki Odpadami tel. 074/856-29-36 – dodaje Krystian Werecki.
Red./UMŚ
Fot. UMŚ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *