Zagospodarowania Wzgórza Gedymina ciąg dalszy

Dobre wiadomości ze Szczawna-Zdroju. Przypominamy, że w lipcu tego roku gmina Szczawno-Zdrój cieszyła się otwarciem nowej wieży widokowej na Wzgórzu Gedymina, a teraz poczyniła dalsze kroki zmierzające do jak najlepszego zagospodarowania tej atrakcyjnej części uzdrowiska. 

W dniu 30.09. 2022 r. Burmistrz Marek Fedoruk podpisał umowę na roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu wokół stawów na Wzgórzu Gedymina. Zadanie współfinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykonawcą robót został POL-MAR – Twój Dom i Ogród Jadwiga Lulkowska ze Szczawna-Zdroju. Strony ustaliły termin wykonania robót na 4 miesiące od daty zawarcia umowy. Wartość umowy opiewa na kwotę 567.006,63 zł. W ramach zadania wykonane zostaną prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół stawów obejmujące między innymi: oczyszczenie płyt na skarpie stawu górnego z uzupełnieniem ubytków; udrożnienie i remont przepustów; wykonanie plaży trawiastej; obsadzenie stawów kłączami roślin wodnych; wykonanie ścieżki o nawierzchni mineralnej; wykonanie plaży piaszczystej; wykonanie kładki drewnianej i dwóch platform dla wędkarzy; wykonanie płotka faszynowego; wykonanie miejsca na ognisko.
Wzgórze Gedymina już za sprawą wieży widokowej stało się bardzo atrakcyjnym punktem dla turystów i gości. Jeśl8 dodać do tego plany na zagospodarowanie terenu wokół stawów, zdaje się, że w przyszłym roku wszyscy będziemy odpoczywać w uzdrowisku.

AK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *